Blog

Life Enrichment Training (LET)

Life Enrichment Training (LET)
starts on 11st March 2008 at Manipuram
pls contact : 9446064845,9495592687

Spiritual Healing (on 10th March 2018)

മനസ്സമാധാനമാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം …… അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തി നേടുന്നതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭവും താൽക്കാലികവുമാണ് ……
പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തില് ഓരോ അംഗങ്ങള്ക്കും അനുഭവപ്പെടേണ്ട അനിവാര്യഗുണമാണ് മനസ്സമാധാനം . ഈ ഗുണം പൂര്ണരൂപത്തില് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം സന്തോഷകരമാവുന്നത് .
നമ്മിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പക വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയ ദുഷ് ചിന്തകളെ പ്രത്യേക ട്രൈനിങ്ങിലൂടെ പുറംതള്ളുകയും. സ്മരിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും, അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും വഴി ആത്മീയതയിലൂന്നിയ മനഃസ്സമാദാനവും, സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഭാവി ജീവിതം നയിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ…?
എങ്കിൽ വരൂ, ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഇന്റർനാഷണൽ ട്രൈനറും “Heal your Life” (USA) യുടെ കേരളത്തിലെ ഏക സിർട്ടിഫൈഡ് പരിശീലകനും ,NLP കോഫൗണ്ടർ റിച്ചാർഡ് ബാൻഡ്ലെർ USA യുടെ സെർട്ടിഫൈഡ് NLP പ്രാക്റ്റീഷണർ കൂടിയായ *അബ്ദു മാനിപുരം*
നേതൃത്വം നൽകുന്ന *സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ്* ശില്പശാല *എല്ലാ മാസവും രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി* വരെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനി മാർച്ച് 10 ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
പ്രവേശനം മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം. .
For more information about this powerful workshop,

please contact: 9446064845, 9495592687

Life Enrichment Training (LET)

പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുദിനം പ്രാധാന്യം വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതേതോതിൽ പഠനത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളും വർധിച്ചു വരുന്നു…

*”ടീച്ചറേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദയവുചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ”*

എന്ന് ഇത്തരം പഠന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വർഷാന്ത്യത്തിനുള്ളിൽ
തീർക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളെക്കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദത്തിലാവുന്ന അധ്യാപകർക്കിടയിൽ തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടാതെ …
തന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു കൈത്താങ്ങ് കിട്ടാതെ…
സ്വന്തം കഴിവുകളെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാതെ സ്വത്തത്തെയും ശപിച്ചു കണ്ണീരോടെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലും കാണാം.
ഇത്തരം പഠനത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കാൻ
▪ അധ്യാപകർക്കും
▪ രക്ഷിതാക്കൾക്കും
▪ പഠനത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും
വേണ്ടി നടത്തിപ്പോരുന്ന ലൈഫ് എൻറിച്മെന്റ് ട്രൈനിംഗ് (LET) ന്റെ ആദ്യ ബാച്ച് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും കൊടുവള്ളി ഹൈ സ്കൂളിൽ *പ്രതീക്ഷ* എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയും മറ്റും പങ്കെടുത്ത ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഒരുപാട് കുട്ടികളെ സഹായിച്ചു പോരുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അതിനു ശേഷം തുടങ്ങിയ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ബാച്ചുകൾ വളരെ വിജയകരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം

ലൈഫ് എൻറിച്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് (LET) ന്റെ പുതിയ ബാച്ച്‌ മാർച്ച് 11 ന് മാനിപുരത്ത്

ആരംഭിക്കുന്ന വിവരവും അറിയിക്കട്ടെ.. മാസത്തിൽ 2 വീതം 10 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ കോഴ്‌സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക…

Mob : 9446 06 48 45
9495 59 26 87
8943 74 34 34

എന്ന്
അബ്ദു മാനിപുരം

Life Enrichment Training (LET)

“”ടീച്ചറേ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദയവുചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ….””

പഠന പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണിത്. പല അദ്ധ്യാപകർക്കും ഈ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനോ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനോ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട അദ്ധ്യാപകരെയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അബ്ദു മാനിപുരം നേതൃത്വം നൽകുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് Life Enrichment Training (LET)

Life Enrichment Training (LET)

Marriage Enrichment Training(MET)

*”ഹൃദയം കൊണ്ടെഴുത്തുന്ന കവിത…പ്രണയാമൃതം അതിൻ ഭാഷ”*

ദാമ്പത്യവും അതിൽ വന്നുപോയേക്കാവുന്ന താളപ്പിഴവുകളെയും വളരെ മനോഹരമായ ഈ വരികളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രണയാമൃതമെന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ആ മനോഹര കവിതയെ,അർത്ഥം അനർത്ഥമായി കാണാതെയും അക്ഷരത്തെറ്റ് വരുത്താതെയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്ര ദമ്പതികൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ട്…?മുൻപ് വിവാഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.എന്നാൽ ഇന്ന് വിവാഹത്തെക്കാൾ വിവാഹ മോചനങ്ങൾ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.പങ്കാളികൾ തമ്മിൽപരസ്‌പര വിട്ടുവീഴ്ചകളെ തോറ്റു കൊടുക്കലായി കരുതുമ്പോഴും താനും തന്റെ ചിന്താഗതികളുമാണ് ശരി എന്ന് ധരിക്കുമ്പോഴും തകരുന്നത് ദാമ്പത്യ ജീവിതമാണ്. ഇതിന്റെ ഒടുക്കമെന്നോണം പരസ്പര വിശ്വാസവും സ്നേഹവും നശിച്ചു കുടുംബ കോടതിയിൽ അപരിചിതരെപ്പോലെ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നവരുടെ കാഴ്ച നാം എത്രയോ ദിനംപ്രതി കാണുന്നു.തന്റെ ഇണയെ തിരിച്ചറിയുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനോ സാധിക്കാതെ ജീവിതം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കൊണ്ടും തള്ളി നീക്കുന്ന കുടുംബിനികൾ ഏറെയാണ്.പ്രശ്നങ്ങളിൽ പതറിപ്പോകാതെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഛിദ്രതകളില്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാനും നല്ലൊരു കുടുംബിനിയാകാനും HEALING LIGHT manipuram നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ…
* എന്താണ് വിവാഹം*
*  എന്തിനാണ് വിവാഹം*
*  വ്യക്തി ബന്ധങ്ങൾ*
*  ഇൻ-ലോ റിലേഷന്ഷിപ്*
*  പ്രോബ്ലം സോളവിങ്*
*  ലൈംഗിക ആരോഗ്യം*
*  ഗർഭവും പ്രസവവും*
*  സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ*
*  ആണ്-പെണ്ണ് മനശ്ശാസ്ത്രം*
*  മുൻകരുതലുകൾ*
*  സ്ട്രോക്ക്*
എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. *വിവാഹം കഴിച്ച കുടുംബിനികൾക്കും വിവാഹം കഴിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന പെണ്കുട്ടികൾക്കും* വേണ്ടി നടത്തുന്ന 4 ദിവസം ദൈർഘ്യമുള്ള *സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളാൽ* നടത്തപ്പെടുന്ന പരിപാടിയാണ് *വൈവാഹിക പരിപോഷണ ശില്പശാല*(MET)
ഈ മാസം ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ 4 ദിവസം നടത്തപ്പെടുന്നു.
*പ്രവേശനം മുൻകൂട്ടി പേര് രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം..*
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും റീജിസ്ട്രേഷനും ബന്ധപ്പെടുക..

Contact For Registration : 9446064845 , 9495592687.

Life Enrichment Training (LET)

സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുന്നത്തിനും, കുട്ടികളെ സന്തോഷത്തോടെ ഭാവി തലമുറയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും, വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്നതിനും, ആളുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന അബ്ദു മാനിപുരം നേതൃത്വം നൽകുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് Life Enrichment Training (LET)
നല്ല രക്ഷിതാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, നല്ല രക്ഷിതാവകാൻ പരിശീലനം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും, കുട്ടികളുടെ പഠന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പ്രയോജനമാകും വിധമാണ് ഈ കോഴ്‌സ് design ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.മുൻ ബാച്ചുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം പഠിതാക്കളും പരിശീലന പരിഹാര ബോധന മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് താങ്ങും തണലുമാകാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്..
മാസത്തിൽ 2 ക്ലാസ് വീതം 10 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള Life Enrichment Training (LET) ന്റെ പുതിയ ബാച്ച് 13-ഫെബ്രുവരി 2018 ൽ മാനിപുരത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു…

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക…
PH : 9446064845 . 9495592687

Spiritual Healing

മനസ്സമാധാനമാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം …… അതു നഷ്ടപ്പെടുത്തി നേടുന്നതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭവും താൽക്കാലികവുമാണ് ……
പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതത്തില് ഓരോ അംഗങ്ങള്ക്കും അനുഭവപ്പെടേണ്ട അനിവാര്യഗുണമാണ് മനസ്സമാധാനം . ഈ ഗുണം പൂര്ണരൂപത്തില് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം സന്തോഷകരമാവുന്നത് .
നമ്മിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പക വിദ്വേഷം വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയ ദുഷ് ചിന്തകളെ പ്രത്യേക ട്രൈനിങ്ങിലൂടെ പുറംതള്ളുകയും. സ്മരിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും, അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും വഴി ആത്മീയതയിലൂന്നിയ മനഃസ്സമാദാനവും, സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഭാവി ജീവിതം നയിക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ…?
എങ്കിൽ വരൂ, ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഇന്റർനാഷണൽ ട്രൈനറും “Heal your Life” (USA) യുടെ കേരളത്തിലെ ഏക സിർട്ടിഫൈഡ് പരിശീലകനും ,NLP കോഫൗണ്ടർ റിച്ചാർഡ് ബാൻഡ്ലെർ USA യുടെ സെർട്ടിഫൈഡ് NLP പ്രാക്റ്റീഷണർ കൂടിയായ *അബ്ദു മാനിപുരം*
നേതൃത്വം നൽകുന്ന *സ്പിരിച്വൽ ഹീലിംഗ്* ശില്പശാല *എല്ലാ മാസവും രണ്ടാമത്തെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 8 മണി* വരെ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനി *ഫെബ്രുവരി 10 ന്* ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
പ്രവേശനം മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രം. .
For more information about this powerful workshop,

please contact: 9446064845, 9495592687